JAAR
VERSLAG ’20

 

Open jaarverslag

WELKOM BIJ THDV


 

We zien elke dag de gebondenheid van verslaving, prostitutie of armoede. 

En elke dag willen we vertellen van vrijheid en een nieuw begin.

THDV. Wie zie jij?

Tot Heil des Volks (THDV) is sinds 1855 een beweging die een stem geeft aan kinderen die opgroeien in armoede, verslaafden, daklozen en prostituees.

In 1855 begint het verhaal van onze organisatie in de Jordaan in Amsterdam. Dominee Jan de Liefde is geraakt door de diepe armoede van die tijd en start het werk van onze organisatie door brood en Bijbel uit te delen.

Vanuit een bewogen hart brengen we het ‘volk’ nog steeds Bijbel en brood. Maar vooral volgen we Jezus en willen we Hem laten zien, omdat we geloven dat Hij ‘heil’ – herstel en verlossing en ook vrijheid – kan brengen.

Wie zie jij als je naar een prostituee kijkt? Wie zie jij als je naar een dakloze kijkt? Jezus zegt: ‘Alles wat je voor hen doet, doe je voor Mij.’ Als je omgaat met kwetsbare mensen kom je heel dicht bij het hart van Jezus.

Jezus identificeert Zich met hen. Zij weerspiegelen in al hun gebrokenheid iets van Zijn pure liefde. Als je hen ziet, zie je Hem. Het contact met cliënten, gasten en bezoekers verrijkt ons.

Wie zien wij?
Wij zien mensen.
Wij zien Jezus.
Wie zie jij?

THDV. Wie zie jij?

VOORWOORD


WIE ZIE JIJ?

Voor u ligt het jaarverslag 2021 van Tot Heil des Volks (THDV). Ons motto is ‘Wie zie jij?’ Het blijft een indringende vraag die ons motiveert omdat er zoveel mensen en kinderen zijn die niet gezien worden. 

Ook het jaar 2021 werd sterk beïnvloed door de coronacrisis. We kregen veel meer hulpvragen en tegelijkertijd waren onze hostels nog steeds gesloten waardoor de inkomsten drastisch daalden. Meer hulpvragen en minder inkomsten. Dat was de uitdaging ook in 2021. Het was drukker dan ooit in de daklozenopvang. Doordat de wallen dicht gingen, kregen we veel hulpvragen van sekswerkers. Het aantal kinderen in armoede steeg en we zagen het aantal verslaafden toenemen. 

Steun
Vorig jaar zijn we partner geworden van 4M en dit jaar is er voor het eerste en Muskathlon geweest In Nederland voor het werk van Scharlaken Koord (SK). Deelnemers van de Muskathlon zamelden 10.000 euro in voor SK, waren een hele week bezig met het doel waar ze zich voor inzetten en sloten de week af met een extreme sportprestatie. Later dit jaar was er een Muskatlon@home. Veel sporters hebben zich ingezet om door middel van een sportprestatie op de muskathlon@homedag, geld op te halen voor SK. Dit jaar waren we partner van de RD-actie. We ontvingen daardoor een groot bedrag. Zo hebben we via nieuwe partnerships en acties geld opgehaald voor ons werk. We zijn blij met de royale steun die we kregen van onze achterban. We kijken terug op een bewogen jaar en zijn dankbaar dat we dit jaar zoveel mensen hebben mogen helpen.

Liefde
Wij worden gemotiveerd door de liefde van God en vinden Jezus de meest inspirerende persoon op aarde. We willen graag net als Hij er zijn voor de verdrukte mens. Jezus vertelt vaak rake dingen. Een van zijn mysterieuze uitspraken is ‘Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de geringste van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan.’We hopen dat steeds meer mensen gaan ontdekken wat dit geheim betekent. Het is fijn om anderen te zien en om gezien te worden. Wij willen graag mensen inspireren om te zien. Open je ogen voor de nood van je medemens. Wie zie jij?

Gert Hutten

CEO THDV

 

 

IN HET KORT

HULP EN DONATIES

THDV 2020

 

DAKLOZEN

10.000

kopjes koffie voor dak- en thuislozen

schonken we in onze inloop in Amsterdam

KINDEREN IN ARMOEDE

2.126

voedselbonnen van 25 euro

gaven we aan gezinnen in armoede

PROSTITUEES

12.500

sms-berichten zijn verstuurd

naar sekswerkers, ruim 5000 bereikt

VERSLAAFDEN

800 +

gesprekken met verslaafden

of hun familie door Waypoint

DONATIES

€ 1.087.160,18

ontvangen giften van onze donateurs

een groei van ruim 28%

GASTVRIJHEID

18.685

overnachtingen in de Shelters

toeristen en economisch daklozen

Elke dag

willen we kijken

naar de ander

zoals Jezus kijkt

elke dag

kijkt Hij

zonder oordeel

maar met liefde

elke dag

brengt Hij hoop

en een

nieuw begin

elke dag

ziet Hij toekomst

in plaats van

verleden

elke dag

nodigt Hij ons uit

te kijken met

zijn ogen

elke dag

om vandaag hoop te brengen

een nieuw begin.

.

THDV. Wie zie jij? 

PROSTITUEES


 

We willen prostituees een veilige
en vertrouwde plek aanbieden


Wij willen iedereen die in de prostitutie werkt, de keuze bieden om uit te stappen en een ander leven op te bouwen. Dat is onze droom.

Daarnaast staan we op tegen het onrecht van gedwongen prostitutie en seksuele uitbuiting. En we geven stem aan hen die dit zelf niet kunnen. Ook werken we aan bewustwording en voorlichting: wij willen de samenleving bekendmaken met de oorzaken en gevolgen van prostitutie en mensenhandel. 

Scharlaken Koord. Verklaart je de liefde.

‘Ik vind het vreselijk eng om uit mijn eigen vertrouwde wereld van de prostitutie te stappen en een nieuwe wereld in te gaan. Toch kies ik ervoor en merk ik dat het nu de tijd is om nieuwe stappen te zetten.’

Noa (34), cliënt van Scharlaken Koord

DIT IS WIE WE ZIJN:

  1. Wij zijn onvoorwaardelijk, betrouwbaar, onbevooroordeeld en betrokken in ons contact met cliënten, jongeren en andere betrokkenen.
  2. Daardoor bieden wij een veilige, vertrouwde plek waar onze kwetsbare doelgroep zich weet thuis te vinden.
  3. Zo bouwen wij aan een effectieve en duurzame uitkomst van onze missie.

 

 

 

Scharlaken Koord in Nederland

Schuif over de pins voor info over plaatsen/regio.
Meer informatie: www.scharlakenkoord.nl

1

Scharlaken Koord Kennemerland

2

Scharlaken Koord Zaanstreek-Waterland

3

Scharlaken Koord Gooi-Vechtstreek

4

Scharlaken Koord Flevoland

5

Scharlaken Koord IJsselland

6

Scharlaken Koord

Digitaal veldwerk provincie Groningen

7

Scharlaken Koord

Digitaal veldwerk provincie Drenthe

8

Scharlaken Koord

Digitaal veldwerk provincie Twente

9

Scharlaken Koord

Digitaal veldwerk regio Den Haag

10

Scharlaken Koord

Digitaal veldwerk provincie Limburg

11

Scharlaken Koord

Digitaal veldwerk provincie Oost-Brabant

12

Scharlaken Koord

Hoofdkantoor Amsterdam

Scharlaken Koord – ontwikkelingen 2020

Het coronajaar 2020 is voor Scharlaken Koord uniek en intens, vanwege de meerdere lockdowns. Door de sluiting van wallen en clubs komen heel veel mensen in de prostitutie in grote financiële problemen.

Tegelijkertijd moeten ook de medewerkers van Scharlaken Koord vanuit hun huis hun werk doen en deze tsunami aan hulpvragen het hoofd bieden. We zijn dankbaar dat ze zoveel vrouwen en mannen konden helpen en dat het lukte om dat gecoördineerd als team samen te doen.

Noodhulp
In de eerste fase van de coronacrisis zijn het vooral mensen die hulp vragen bij het aanvragen van een uitkering. Daarbij bieden we noodhulp aan in de vorm van maaltijdpakketten en boodschappenbonnen omdat niet iedereen recht heeft op een uitkering. Sommigen hebben letterlijk geen eten meer.

Extra hulp
Het is een geluk bij een ongeluk dat ook de preventiemedewerkers als gevolg van de coronamaatregelen weinig lessen konden geven. Zij zetten hun tijd in voor het coördineren van de noodhulp en voor digitaal veldwerk.

Bereiken cliënten
Sekswerkers die niet meer fysiek bereikbaar zijn worden veel meer online door ons bereikt. Er worden regelmatig extra berichten gestuurd, ook om mensen in de prostitutie te informeren over de coronamaatregelen, zoveel mogelijk in hun eigen taal, en ze hulp aan te bieden. Door de extra inzet van het preventieteam wordt daarnaast ook telefonisch contact gezocht met profielen die aanleiding geven tot zorg. Het digitale werk zorgt ervoor dat veel mensen bereikt worden die anders geen hulp hadden kunnen vragen.

SCHARLAKEN KOORD

HULPVERLENING 2020 IN CIJFERS

266

langdurige trajecten
45% van de cliënten heeft
als doel uit te stappen

12.500

sms berichten
verstuurd  naar sekswerkers
ruim 5.000 sekswerkers bereikt

65

gesprekken via onze live-chat
dat is een toename van bijna 300%
ten opzichte van vorig jaar

14.000

bezoekers op onze website
een groeiend bereik
ten opzichte van vorig jaar

283

gesprekken met sekswerkers
via ons straatwerk in Amsterdam.
in 2019 met 1250 sekswerkers gesproken

27%

van cliënten komt via
straatwerk in contact
24% via digitaal veldwerk

DIT IS WAT WIJ DOEN

1. Waardigheid

.

Onze maatschappelijk werkers helpen mensen die uit de prostitutie willen stappen en/of een andere hulpvraag hebben, bijvoorbeeld op het gebied van werk, financiën, wonen, sociaal- en psychisch functioneren en zingeving. Dit gebeurt in de vorm van ambulante hulpverlening (persoonlijke gesprekken) en praktische hulp.

2. Werk

.

Als mensen uit de prostitutie willen stappen, helpen wij bij de overstap naar ander werk. Regulier werk geeft structuur en regelmaat, helpt eigenwaarde op te bouwen en maakt de doorstroom naar een andere baan realistisch. Wij bieden met de @workacademy trainingen, workshops en werkervaringsplaatsen aan.

3. Weerbaarheid

.

Gedwongen prostitutie en seksuele uitbuiting hebben grote gevolgen. Daarom vertellen we de verhalen van de slachtoffers. Daarnaast zijn we proactief in het geven van voorlichting over gezonde vormen van seksualiteit en relaties. Dit doen we om te voorkomen dat (ook jonge) mensen in seksuele uitbuiting terecht komen.

DIT IS ONZE UNIEKE AANPAK

Scharlaken Koord-teamleden zijn zowel zeer betrokken als professioneel en innovatief. Het opbouwen van een vertrouwensrelatie met onze cliënten is de basis van ons werk en van de cliënten die willen uitstappen, slaagt zo’n 65% daar ook in! Daarnaast past onze hulpverlening zich aan op wat er gebeurt in de prostitutiesector. 

Scharlaken Koord loopt landelijk voorop in online veldwerk en hulpverlening en ondersteunt ook andere organisaties daarin. Zo slagen we er in om ook kwetsbare mensen of slachtoffers van mensenhandel te bereiken met ons hulpaanbod. Ons preventiewerk richt zich op het voorkomen van seksuele uitbuiting, door training en voorlichting aan jongeren, kwetsbare groepen, of hun begeleiders. 

Misbruikt en aan de kant gegooid

‘Ik zou in een bar gaan werken! Dat heb je beloofd!’ Mijn stem slaat over en ik voel hoe de angst mijn keel dicht knijpt.

Dit kan niet waar zijn! Ik ben naar Amsterdam gekomen om te werken, maar niet als prostituee! Ik probeer het nog eens: ‘Je hebt het beloofd! Waarom doe je dit?’ Ik trek aan zijn arm en smeek om uitleg. Opeens is zijn gezicht dicht bij me en voel ik hoe hij me vast grijpt; dwingend en gemeen.

‘Luister Dana, je gaat werken, voor mij. Dit wilde je toch? Je gaat hier achter het raam werken en je zorgt maar dat je genoeg verdient, anders krijg je met mij te maken.’ Hij knijpt me nog harder en ik ruik zijn vieze adem voordat hij me ruw aan de kant gooit. Wat doe ik hier? Waarom geloofde ik hem?

Ik kom uit een klein dorpje in Roemenië, uit een grote familie. Thuis was er altijd een tekort aan alles. Ons huis was oud, koud en vervallen en kansen op een beter leven waren er eigenlijk niet. Ik was 12 toen ik stopte met school en voor de kinderen van mijn zus moest gaan zorgen. Ik herinner me vooral de kou, de natte vloeren en de lege magen. Er moest toch meer zijn dan dit? Ik wilde een baan vinden, geld verdienen en mijn familie helpen. Er moest een manier zijn! Rond die tijd ontmoette ik Romario, hij was een mooie jongen en een hele goede prater, hij maakte echt werk van mij en begreep mijn toekomstdromen. Ik was jong en naïef en vertrouwde hem. Hij zou een baan voor me kunnen regelen in Nederland en beloofde me gouden bergen.

En ik? Ik geloofde hem. Ik wilde hem geloven, ik wilde geloven dat er een ander leven mogelijk was, dat ik rijk zou worden en alles zou kunnen kopen waar ik van droomde. En dus vertrok ik met de auto, mee met Romario, op weg naar een betere toekomst.

En nu, eenmaal in Amsterdam, vallen mijn dromen dus kapot in duizend stukjes. Ik ben een prostituee geworden, een object dat mannen mogen gebruiken als ze genoeg betalen. Als ze klaar zijn gooien ze mij weer aan de kant.’

VERSLAAFDEN


We blijven helpen. Onvoorwaardelijk.

.

Ruwe stormen mogen woeden en de zee mag kolken: we blijven samen met onze cliënten koersen naar vrijheid en een leven zonder verslaving.


We werken volgens onze unieke Waypoint-formule
. Een waypoint is in de scheepvaart een geografische GPS-positie waar je naar toe kunt varen. Onze positie om naar toe te varen heet ‘Vrij van verslaving’.


Onderweg dagen we onze cliënten uit naar boven te kijken
: naar de kleine stukjes blauwe lucht van hoop. En we helpen ze naar Jezus te kijken. Hij belooft een leven in overvloed en vrijheid. Terwijl de storm buldert, roepen we: ‘Hij laat je niet los! En wij ook niet! Hou vol!’

‘Het was een hele stap om hier naar binnen te gaan,
maar ik ben blij dat ik het toch gedaan heb.’

Joey (23), cliënt van Waypoint

3 BELOFTEN VAN DE WAYPOINT-FORMULE

1. We helpen
verslaafden

.

Onze vrijwilligers lopen met cliënten mee in hun proces naar vrijheid. Ze begeleiden hen richting ambulante zorg of klinische behandeling. En als cliënten weer terug komen van de behandelingen, helpen onze buddy’s ze mee om terug te keren in de maatschappij. Door mee te draaien in onze werkbedrijven of kringloopwinkels.

2. We helpen
hun familie

.

Naast het hulp bieden aan verslaafden, begeleiden wij familieleden en direct betrokkenen van verslaafden. Dat doen we onder meer door gesprekken en workshops. We zien dat de lokale gemeenschap nodig is om verslavingsproblemen het hoofd te kunnen bieden, daarom blijven we werken aan bewustwording.

3. We zetten in
op preventie

.

Waypoint zet ook sterk in op voorlichting en preventie, omdat we geloven dat het voorkomen van verslaving nog altijd het beste is. Dit doen we door middel van weerbaarheidslessen op basisscholen en preventielessen op middelbare scholen maar ook door in de samenleving breed aanbod te creëren voor kerken, bedrijven en organisaties.

 

 

Waypoint-locaties in Nederland

Schuif over de pins voor meer informatie

1

Waypoint Urk
Klik hier voor de website

2

Waypoint Bunschoten
Klik hier voor de website

3

Waypoint Twenterand
Klik hier voor de website

Waypoint Urk – ontwikkelingen 2020

.

Het jaar 2020 begint normaal, totdat de coronacrisis een feit is. Dat betekent voor Waypoint Urk dat veel fysieke preventielessen omgezet worden in online-lessen en dat alle communicatiemiddelen ingezet worden om blijvend contact te houden met de cliënten.

Onderwijs
Het jaar 2020 begint zoals alle andere jaren, met veel preventielessen in het eerste kwartaal, zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs. We constateren dat deze lessen goed op elkaar aansluiten en dat het een voordeel is dat de jongeren steeds dezelfde gezichten zien. Daardoor is er snel openheid en kan er ondanks de korte tijd die er beschikbaar is veel bereikt worden. Daarnaast draaien we in deze periode twee pilots in het voortgezet onderwijs, als aanvulling op het huidige aanbod.

Corona
Aan het eind van het eerste kwartaal komen we te staan voor de uitdagingen die de corona pandemie met zich meebrengt. In eerste instantie zijn vrijwel alle activiteiten stilgelegd. In deze tijd doen we veel outreachend werk naar (ex)cliënten om te voorkomen dat ze door de maatregelen in de problemen komen of terugvallen. We voeren ontzettend veel whatsapp- en telefoongesprekken ter ondersteuning.

Online communicatie
Als blijkt dat de lockdown langer gaat duren, gaan we schakelen: afspraken worden meer online gedaan en er wordt hard gewerkt aan online alternatieven voor lessen, spreekuren, workshops, enzovoort. Ook investeren we veel tijd in nieuwe lessen over thema’s als online gedrag, social media gebruik, meidenvenijn en programma’s voor de speciale klassen in het voortgezet onderwijs. Dit op aanvraag van of aan de hand van gesprekken met de scholen. 

Fysieke lessen
In september lijkt de situatie rondom corona enigszins te stabiliseren en is er weer meer mogelijk. In oktober en november zetten we daarom sterk in op fysieke lessen op scholen. Dit blijkt ook nodig want in december wordt het opnieuw onmogelijk fysieke preventielessen en ouderavonden te geven. We merken dat cliënten en naasten het lastig vinden niet af te kunnen spreken. Waar mogelijk maken we een wandeling of spreken we af met inachtneming van de maatregelen. Ook omdat doorverwijzen lastiger gaat en vertraging oploopt. 

Toename drugsgebruik
We zien in 2020 steeds meer een toename van het gebruik van een nieuwe synthetische drug (3MMC). Dit speelde al langer maar in overleg met andere partijen besluiten we hier expliciet aandacht aan te besteden. Veel ouders komen om testen te halen en hierbij voeren we een adviesgesprek.  

Online programma middelbaar onderijs
Uiteindelijk leidt de coronacrisis tot de ontwikkeling van een online-programma voor het voortgezet onderwijs en ook de ouders. Voor de basisscholen is er een les ontwikkeld die aangeboden is aan de scholen. 

Jongerenwerk Urk
In 2020 komt er in april duidelijkheid over het vraagstuk omtrent het jongerenwerk op Urk. Voor Waypoint betekent dit concreet dat het straatwerk overgedragen wordt naar Caritas Urk. Tijdens het schrijven van dit jaarverslag is hierover verder nog geen duidelijkheid.

 

WAYPOINT URK

HULPVERLENING 2020 IN CIJFERS

358

wandelingen
cliënt- en gesprekswandelingen voor directe omstanders van verslaafden

263

telefonische gesprekken
met zowel cliënten als
de directe naasten van cliënten

74

preventielessen 

op middelbare scholen in de regio. Bereik: meer dan 180 leerlingen

233

whatsappgesprekken

met zowel (oud)-cliënten als (oud)-naasten van Waypoint Urk

12

weerbaarheidstrainingen

Op diverse basisscholen. 337 leerlingen worden bereikt

18

digitale lespakketten
zijn door basisscholen gebruikt,
450 leerlingen worden bereikt

Ontwikkelingen kringloopwinkel Urk

.

Aan het begin van 2020 wordt een voortvarende start gemaakt met mooie bezoekersaantallen in de winkel en een gemotiveerde groep vrijwilligers die de schouders onder het werk van Waypoint zetten.

Vrijwilligers
We hebben een groep van meer dan negentig mensen die op allerlei praktische manieren hun steentje bijdragen. Denk aan kleding inzameling, sorteren, etaleren, goederen ophalen met de bus, schoonmaken van de winkel, kassawerk en nog veel meer. Een dynamisch geheel van werkzaamheden dat elke dag weer opnieuw wordt opgestart en zorgt voor een waardevolle/zinvolle dagbesteding van een grote groep mensen op Urk. Tijdens de ochtendkoffie hadden we dagelijks momenten van bezinning uit de Bijbel en dachten we met elkaar na over o.a. onze missie. Zie Jezus, leef vrij, hoe doe je dat?

Onderhoud aan winkel
In maart volgen we het advies om de winkel te sluiten in verband met overheidsmaatregelen. We gebruiken die periode van drie weken onderhoud en schilderwerk in de winkel. Ook is er nieuwe vloerbekleding gelegd en begin april zien we onze klanten weer.  Tijdens de zomer konden we ondanks de geldende maatregelen, toch op een prettige manier onze winkel openhouden en ontspannen ons werk doen. Ook de opleidingsstages, maatschappelijke stages, taakstraf en overige begeleidingsplekken liepen door.

KRINGLOOPWINKEL 2020 IN CIJFERS

3800

uren dagbesteding
in totaal vinden 9 mensen
een dagbestedingsplek in de winkel

55

stagiares
lopen stage in de winkel,
zowel opleidingsstages als snuffelstages

1750

uren voor taakstraf en reclassering
worden ingevuld in en om de kringloopwinkel

 

90

vrijwilligers

vinden een zinvolle
daginvulling bij Waypoint Urk

282.065

kilo huisraad

wordt in 2020 verwerkt
door de kringloopwinkel

1200

uren worden er in totaal gemaakt
in het werk-ervaringstraject
van Waypoint Urk

Waypoint Bunschoten – ontwikkelingen 2020

.

De kracht van Waypoint Bunschoten wordt steeds meer zichtbaar in 2020. Onze presentiemethode (er zijn wanneer nodig) wordt gewaardeerd en als veilig ervaren. Cliënten voelen zich gezien door onze vrijwillgers. Onze aanpak werkt. 

Contact met kerken
Het contact met kerken liep in de laatste maanden terug. Corona is daarvan de oorzaak. Onze doelstelling voor 2021 is daarom om op andere manieren contact te hebben met de kerken. Bijvoorbeeld via een nieuwsbrief of door intensiever samen te werken met diaconieën.

Vrijwilligersprojecten
Het contact met onze vrijwilligers verloopt goed. Bij de cliënten die geholpen worden door een vrijwilliger, zien we positieve veranderingen, vooral in het gezien worden. Trainingen en intervisie van vrijwilligers zijn momenteel niet mogelijk. Door middel van persoonlijke appgroepen en regelmatig telefonisch overleg zien we dat de vrijwilligers zich gezien en gedragen voelen.

Terugval cliënten
De decembermaand is voor veel cliënten een moeilijke maand waar ze vaak tegen op zien. Dat heeft te maken met de donkere dagen en ook het verwachtingspatroon zoals zij het ervaren: Het moet gezellig zijn, het liefst met drank. Ook ervaren sommigen de maand december als beloningsmaand; een maand om er weer één te nemen omdat het zo goed gaat. We zien daarom verscheidende terugvallen in deze periode. Ook de druk binnen gezinnen neemt daardoor ook vaak toe. 

Gemeente Bunschoten
Een echte tegenvaller is de weinige steun die we ervaren vanuit Gemeente Bunschoten. Vanuit WMO wordt ons werk vaak als voorbeeld genoemd, maar omdat wij onder informele zorg vallen, is de steun dit jaar 4.000 euro, terwijl dit vorig jaar ruim 20.000 euro was. We blijven hierover in gesprek met de gemeente. Cliënten die zelf een financiële bijdragen kunnen leveren, doen dit vanaf 2021.

Lockdown
Tijdens de eerste lockdown bleven veel cliënten angstvallig thuis. Maar vervolgens nam de hulpvraag toe. Nieuwe cliënten die juist in de lockdown hun probleem onder ogen zien, zorgen voor een piektijd van aanvragen. Rond de zomer stabiliseert dit weer. In- en uitstroom van cliënten en hulpvragen is redelijk stabiel. Gemiddeld zijn er ongeveer veertig mensen bij Waypoint Bunschoten in begeleiding.

Werkbedrijf
Sinds september 2019 actief. Het bedrijf richt zich op maken van houten producten. Het hoofddoel is het begeleiden van (ex-)verslaafden. Door corona zijn alleen de meer ervaren en zelfstandige cliënten in te zetten. Momenteel zijn dit er vijf, terwijl er normaal negen plekken beschikbaar zijn. Verder zijn er tien vrijwilligers actief, twee medewerkers met WIAA uitkering en twee medewerkers met sollicitatievrijstelling van het UWV. Waypoint Bunschoten wordt als een fijne plek ervaren. Het werkbedrijf is klaar voor groei. 2021 zal een jaar zijn gericht op hogere omzet, procesverbetering, besparing en inkoopvoordelen.

WAYPOINT BUNSCHOTEN

2020 IN CIJFERS

300

jongeren
bezoeken de catechese-startavond die in Bunschoten georganiseerd worden

10

columns
in locale krant De Bunschoter
Oplage: 10.000

80

jongeren
bezoeken een preventieavond
over drugs en alcohol in de Noorderkerk

25

eerstelijns zorgprofessionals 
zijn aanwezig bij een presentatie over eerstelijnshulp

30

ouders zijn aanwezig
op drie verschillende ‘naastenavonden’ in Bunschoten-Spakenburg

12

buddy’s volgen trainingen
en intervisie
één training wordt verzorgd door Jellinek

Waypoint Twenterand – ontwikkelingen 2020

.

In 2020 zijn de activiteiten van Waypoint Twenterand sterk beïnvloed door de impact van corona. Het ontmoeten van deelnemers en het samenbrengen van vrijwilliger en deelnemer heeft wel live plaatsgevonden op kantoor met in achtneming van de door de regering bepaalde voorschriften.

Moedige ouders
Met name groepsbijeenkomsten waren niet mogelijk in 2020 door de coronacrisis. Ook de bijeenkomsten van de groep ‘Moedige Ouders’ konden deels niet doorgaan. De contacten met deze deelnemers konden telefonisch (met of zonder beeld) wel doorgaan.

Preventiewerk
Het preventiewerk van Waypoint Twenterand, zoals de preventielessen op scholen of de bijeenkomsten op verenigingen en andere bijeenkomsten, konden niet doorgaan door de maatregelen in verband met corona.

Traject vrijwilligers
De een-op-eenbegeleiding was een doorlopende activiteit door het hele jaar heen. Het ontmoeten van deelnemers en het samenbrengen van vrijwilliger en deelnemer heeft live plaatsgevonden op kantoor met in achtneming van de door de regering bepaalde voorschriften.

Daarnaast zijn de contacten met andere organisaties, zoals hulpverleningsorganisaties en
andere netwerkorganisaties meest telefonisch onderhouden.

Vroegsignaleringsproject
In 2019 is in samenwerking met de plaatselijke stichtingen ‘Manna’ (voedselbank) en ‘Boot’
(schuldsanering) en de Gemeente Twenterand het Vroegsignaleringsproject van start
gegaan. Dit project is met name gefinancierd door de Gemeente Twenterand met een
bedrag van ruim € 20.000,-

Helaas konden vanwege de corona een aantal brainstrormbijeenkomsten over de
vormgeving en inhoud van dit project niet doorgaan. Er is met name gefocust op het ontwerpen van een website die toegankelijk is voor de inwoners en instellingen van Twenterand.

De uitvoering en ontwikkeling van de website is uitbesteed aan een deskundige op basis van
een zzp-overeenkomst, gebaseerd op een begroting van de  te maken kosten. De uitvoeringstermijn is in overleg met de Gemeente Twenterand verlengd tot 1 april 2021. Eind 2020 en begin 2021 zijn er met de Gemeente Twenterand gesprekken opgestart om dit project te vervolgen.

 

WAYPOINT TWENTERAND

2020 IN CIJFERS

23

kerken ontvangen informatie
over Waypoint Twenterand,
i.s.m. Diaconaal Platform Twenterand

5

buddytrajecten worden begeleid
Drie buddy’s en één voorlichter toegevoegd aan het vrijwilligersteam

 

8

familiegesprekken
worden georganiseerd
rondom een gezinslid met verslaving

28

één-op-ééngesprekken worden gevoerd
met deelnemers over verschillende verslavingen zowel face to face als digitaal

5

bijeenkomsten vinden plaats
met de Moedige Oudergroep, er wordt één ouder toegevoegd

8

bijeenkomsten worden georganiseerd
met maatschappelijke organisaties en hulpverleningsinstanties

Hoe Erwin meer en meer verslaafd raakte

.

Het begon met een blowtje en al snel was de stap naar harddrugs gezet. De scheiding van zijn ouders speelde daarin mee. Ik blowde om mijn pijn en verdriet te verdoven.

In militaire dienst rookte hij zijn eerste blowtje, tijdens een klein kamp van ongeveer vijftien man. Acht jongens van de groep rookten een jointje, drie anderen gebruikten pillen. Zijn nieuwsgierigheid won het van de innerlijke waarschuwing dit niet te doen. Ik ben altijd een beetje een sensatiezoeker geweest. 

Na de scheiding van zijn ouders ging hij meer blowen. Ik wilde mijn pijn en verdriet niet voelen. Sommige mensen denken dat blowen onschuldig is, maar zo zie ik dat zeker niet. Blowen heeft een verdovende werking. En als je bepaalde gevoelens aan het verdoven bent, dan werkt dat enorm verslavend. Blowen maakt je zowel geestelijk als lichamelijk verslaafd.

Coke
Na de scheiding liep het uit de hand. Al snel had hij aan blowen niet genoeg. Een vriend kwam met coke aan-zetten. Als je eenmaal softdrugs gebruikt is de stap naar zwaarder spul snel gezet. Er was bijna geen drempel meer. Toen ik net begon met coke, was ik nog vrij open en sociaal. Maar dat werd snel minder. Ik werd een echte alleengebruiker en zonderde mijzelf steeds meer af.’

Een half jaar gebruikte hij intensief: vier gram per dag, zeven dagen per week. ‘In dat halve jaar heb ik al mijn spaarcenten er doorheen gejaagd. Tussen de acht- en tienduizend euro. Hij trouwde en kreeg kinderen. Het lukte hem om af te kicken van de coke, maar dronk nog steeds bovenmatig veel alcohol. Gevolg: een vrouw die zich buitenspel voelde gezet en heel veel ruzie. Zijn vrouw zette hem op een gegeven moment voor het blok. Of minder drinken, of ik eruit. ‘Ik ben mijn vrouw tot op vandaag dankbaar dat zij toen de confrontatie met mij aanging. We hadden een goed gesprek. We besloten dat ik eerst naar de huisarts zou gaan. Hij verwees mij naar Waypoint. Daar ben ik een traject ingegaan’.

Maat houden
Hij dacht nog: bij Waypoint ga ik leren om maat te houden. Maar al snel ontdekte hij dat dat niet werkte. ‘Zodra ik ook maar één slok nam, ging het mis, ik was niet in staat om maat te houden.’ Een paar maanden later was hij met mijn gezin op vakantie in Egypte. ‘Op de laatste dag besloot ik om de drank symbolisch achter te laten in Egypte. Vanaf dat moment heb ik geen druppel alcohol meer gedronken en er ook geen zware strijd meer over gehad.

‘In mijn leven heb ik altijd een vaderfiguur gemist’, zegt Erwin. ‘Mijn vader was er wel, maar hij was meer mijn werkgever dan mijn vader, omdat ik in zijn bedrijf werkte. Ik had zon behoefte aan iemand die mij vasthield, iemand die onvoorwaardelijk van mij hield.’ Toen hij een keer naar een christelijke gemeente ging, werd hij erg geraakt door de liefde van God. ‘Ik kwam in een soort rollercoaster terecht en keer op keer liet God mij zien: Ik ben jouw Vader.

Veel mensen in zijn omgeving heeft hij vergeving gevraagd. ‘Dat was heftig, maar ook heel mooi. Het werkt genezend. Je komt weer in de vrijheid te staan. Je staat weer in verbinding met je hart. Dat voelt fantastisch.

DAK- EN THUISLOZEN


 

We willen dak- en thuislozen
een huiselijke plek bieden

.

Ons project AHA is een plek waar dak- en thuislozen op adem kunnen komen. We bieden hen eten, warmte en gezelligheid. Samen met de gasten zoeken we ook naar mogelijkheden voor een zinvolle dagbesteding.

In Amsterdam leven veel dak- en thuislozen. Mensen die het – om heel uiteenlopende redenen – in de reguliere maatschappij niet redden. Bij veel van deze mensen zijn de problemen al in hun jeugd begonnen. Bijvoorbeeld door emotionele verwaarlozing of een traumatische ervaring. Ze hebben behoefte aan warmte, aanspraak en een plek om tot rust te komen.

Ons project AHA aan de Oudezijds Voorburgwal in Amsterdam voorziet al meer dan dertig jaar in die behoefte, zeker ook in tijden van corona, de crisis die het jaar 2020 markeerde.

THDV. Wie zie jij?

‘Even zitten, wat drinken en een goed gesprek. Tussen de middag een warme maaltijd. AHA is een vaste stek in mijn leven.’

 

Arthur (72), vaste bezoeker van AHA

AHA – Ontwikkelingen 2020

.

Juist voor de meest kwetsbare mensen in Nederland zoals dak- en thuislozen kwam de lockdown hard aan. Ze voelden zich extra kwetsbaar. AHA nam de nodige maatregelen om ook tijdens de lockdown open te blijven. 

Verbouwing
Het pand van AHA aan de Oudezijds Voorburgwal wordt verbouwd om aan de anderhalve meter norm te voldoen. Ook  worden er plannen gemaakt om de toiletruimtes te vernieuwen en verruimen, ook om de veiligheid en de hygiëne van de bezoekers te waarborgen.

Cateringbedrijf
AHA ziet een toename in het aantal thuislozen dat ons bezoekt. Thuislozen zijn mensen die weliswaar een dak boven hun hoofd hebben, maar door de coronacrisis zo in de financiële problemen zijn gekomen, dat ze zelfs geen maaltijd meer kunnen betalen. Een cateringbedrijf maakt elke dag verse en gezonde maaltijden voor een hele lage prijs. Verder zijn er gesprekken met een kok die op vrijwillige basis op een dag maaltijden voor de hele week gaat koken voor de ongeveer vijftig bezoekers per dag.

Openingstijden
Vanaf maart gaat AHA ook op zaterdag open voor de bezoekers.

AHA

DAGOPVANG DAKLOZEN 2020 IN CIJFERS

10.000

kopjes koffie en thee
zijn er ingeschonken voor de bezoekers.
En voor iedereen elke dag een maaltijd.

30

vrijwilligers
stonden elke dag klaar voor de bezoekers.
Voor een kop koffie en oprechte aandacht.

50

dagelijkse bezoekers
waren te vinden in AHA voor een maaltijd
een spelletje of een goed gesprek.

Erik Blessings leeft in Amsterdam op straat:

‘Ik leef van de vuilnisbak’

.

Mensen die op straat leven: we hebben er allemaal een mening over. Maar hoe ís het om zo te leven? Redacteur Ronald Koops en fotograaf Ruben Timman trokken een dag op met Erik Blessings. Ze ontmoetten vooral veel dankbaarheid. ‘Ik kom niets te kort.’

Een vaste baan had Erik voor het laatst in 1998. Hij werkte in de beveiliging bij Job Cohen maar kreeg ‘een beetje problemen met Cohen’. Daarna kon hij geen baan meer vinden en raakte – overigens voor de tweede keer – dakloos. Maar somber is hij niet en z’n achternaam ‘Blessings’ klopt op een of andere manier. Zo voélt hij zich ook: gezegend.

Maar ja, hij heeft er dan ook wat van gemaakt, zegt hij, terwijl we rond 10.30 uur samen met fotograaf Ruben aan de koffie zitten in het inloophuis van Amsterdammers Helpen Amsterdammers (AHA). ‘Het begin was moeilijk hoor’, zegt Erik – bruine ogen, stoppelbaard – terwijl hij aan z’n koffie nipt. ‘Eerst zat ik twee jaar in het Beatrixpark, maar ik kreeg op een gegeven moment ook geen uitkering meer. Ik had geen geld, geen eten, geen toekomst en ik woog nog maar 62 kilo.

Hij kijkt ons fronsend aan: ‘Dat is natuurlijk ook een beetje belachelijk als dakloze, dat ze je bijstandsuitkering kunnen stopzetten, dat wist ik niet eens. Maar ja, dat hebben ze wel gedaan, dus ik zit al acht jaar zonder uitkering.’ Een inkomen van nul euro per maand. En dan?  ‘Ik heb geen inkomen en leef van de vuilnisbak. Wat ik vind bij de vuilnisbak verkoop ik aan de markt, zoals oude schoenen of andere spullen. Van dat geld kan ik weer leven. Af en toe heb je een mazzeltje, als je een keer wat substantieels vindt.’

Eén van de vaste plekken waar Erik vaak komt is AHA. Hij kijkt even rond en zegt: ‘Het bevalt me hier wel, de sfeer ook en ook de mensen die hier achter de bar staan. Daar heb ik diepe bewondering voor. Waarom? Gewoon, hoe ze in het leven staan vind ik mooi en dat ze in God geloven en Hem ook betrekken bij hun leven. Die mensen kom je tegenwoordig niet meer zo veel tegen. De mensen van AHA zijn hartstochtelijk bezig met God en met de andere. Daar heb ik veel respect voor.’

KINDEREN IN ARMOEDE

We plakken geen pleisters

maar stelpen het bloeden

.

Het Fort is een plek waar we een tweede thuis creëren voor kinderen uit gezinnen die de negatieve gevolgen van armoede ervaren.

Twee middagen in de week komen de kinderen van het Fort drie uur lang bij ons en volgen ons programma in een van onze locaties in Amsterdam, Arnhem, Rotterdam of Roosendaal.  We investeren minimaal drie jaar in de relatie met het kind.

Hiermee verlichten we op korte termijn de armoede en op langere termijn vergroten we de kansen dat kinderen de vicieuze cirkel van armoede doorbreken.

Het Fort. Krachtig tegen kinderarmoede.

‘Bij Het Fort kan ik rustig vertellen wat mij dwars zit’

Yara (9), komt twee keer per week bij Het Fort in Amsterdam

DE UNIEKE AANPAK VAN HET FORT

1. Langdurige relatie

Op Het Fort werken opgeleide kindercoaches. Onze coaches gaan een langdurige relatie met het kind aan.

2. Groeien in eigenwaarde

Wij helpen kinderen met het ontdekken van hun talenten en het opbouwen van een positief zelfbeeld.

3. We luisteren écht

We zijn oprecht benieuwd naar het verhaal en de gedachten van kinderen bij Het Fort. We luisteren naar kinderen, investeren in positieve ervaringen en geven elk kind aandacht en support.

4. Ons Fortskills programma

Door het Fortskills programma die Het Fort heeft ontwikkeld, laten we kinderen groeien in levensvaardigheden. Dit doen we door middel van spel en creativiteit.

 

 

Fort-locaties in Nederland

Schuif over de pins voor meer informatie

1

Het Fort Arnhem
Locatie: ’t Broek
Meer info: www.hetfort.org

2

Het Fort Amsterdam
Locatie: De Banne
Meer info: www.hetfort.org

3

Het Fort Rotterdam
Locatie: Oosterflank
Meer info: www.hetfort.org

4

Het Fort Roosendaal
Locatie: Langdonk (opent binnenkort)
Meer info: www.hetfort.org

Het Fort – ontwikkelingen 2020

.

Het jaar 2020 stond in het teken van het realiseren van bouwstenen om een duurzame uitrol van Het Fort door Nederland mogelijk te maken.

Om dit te realiseren, worden in februari van 2020 twee projectleiders aangesteld. Ondanks de pandemie, hebben zij Het Fort in de startblokken gezet om in 2021 zeven nieuwe Fort-locaties op te starten.

Onderzoek
Met de uitbreiding van Het Fort, wordt ook de vraag of onze aanpak en het project daadwerkelijk werkt, uiteraard steeds belangrijker. Daarom is er een onderzoek gedaan naar onze aanpak. Onderzoeksbureau BTKNS voert een onafhankelijk kwalitatief onderzoek uit naar de effectiviteit van de Fort-aanpak. 

Nieuwe accommodatie
Verder versterkten we de bestaande locaties van Het Fort door het vinden van nieuwe accommodaties. Ook de coaches krijgen meer uren, om het Fort een stevige positie te kunnen geven in de lokale netwerken.

Lockdown
Tijdens de lockdown in 2020 kunnen de kinderen niet naar Het Fort komen. Daarom besluiten we dat onze medewerkers langs de kinderen gaan om het Het Fort programma in een papieren zakje te overhandigen bij de kinderen thuis.

HET FORT

BESTRIJDING KINDERARMOEDE 2020 IN CIJFERS

156

middagen
was het Fort open voor de kids
in de verschillende Fort-locaties

8

kindercoaches
hebben in 2020 hun best gedaan
om kinderen het beste te geven

2

projectleiders
zijn aangesteld om Het Fort
in Nederland uit te rollen

15

steden
zijn geïnteresseerd om een
Fort-locatie te openen

5

kwartiermakers
zijn aangesteld om de komst van een
Fort-locatie voor te bereiden

2.126

voedselbonnen
van 25 euro zijn gegeven
aan gezinnen in armoede

HET FORT

DIT ZIJN DE FORT-SKILLS

Betrouwbaarheid

Doorzettingsvermogen

Flexibiliteit

Humor

Inlevingsvermogen

Ruimdenkendheid

Samenwerking

Vriendschap

Zelfbeheersing

 

Zelfwaardering

Kinderen zijn fantastische spiegels om reflecties op te vangen van de veelkleurigheid van Gods schepping. Door hen heen zien we prachtige karaktertrekken van Jezus.

Bij Het Fort willen we de handen en voeten zijn van Jezus. We verkondigen niet, maar volgen de praktijk die Jezus ons voorging. Hij ging in tegen de heersende orde en kwam op voor de zwakken.

Als Fort volgen wij Zijn voorbeeld door ons programma, maar ook door het huidige systeem aan de kaak te stellen. Een systeem waardoor veel mensen nooit uit de vicieuze cirkel van armoede zullen ontkomen.

‘Na het feestje barstte  ze in tranen uit’

.

Op de dag dat het Fort een verjaardagsfeestje voor haar dochter Malti (10) georganiseerd had, barste haar dochter in tranen uit toen ze thuiskwam. Ze was zo dankbaar en geraakt voor het feit dat ze zo gezien werd. ‘Dat raakt mij als moeder ook.’

Laetitia (48) is er nog steeds verbaasd en verrast over: het bijzondere feestje – thema: TikTok – dat de medewerkers van Het Fort Rotterdam voor haar dochter Malti geregeld hadden vorige maand. ‘Malti was vooral ontroerd van het feit dat er zoveel moeite voor haar werd gedaan. Er waren slingers, ballonnen, haar naam was groot opgeschreven en de leiding had cupcakes voor haar gemaakt. Ze was echt onder de indruk.’

Laetitia is dankbaar dat haar dochter sinds een maand twee keer per week uit school naar Het Fort gaat. ‘Ze heeft het goed daar.’ En haar dochter had het ook nodig, want na de scheiding ‘begonnen de emotionele problemen’ bij haar. En er is stress thuis, vertelt Laetitia. ‘Sinds haar vader en ik twee jaar geleden uit elkaar zijn gegaan, heb ik grote moeite om in m’n eentje de huur op te hoesten elke maand.’ Ze heeft al van alles geprobeerd: een urgentieverklaring, bezwaar maken, inschrijven voor een sociale huurwoning (wachtlijst), maar niets helpt ‘Ze houden alleen maar rekening met de huurprijs en voor de rest maakt het ze helemaal niets uit: dat je nog kinderen hebt die kleding en eten nodig hebben, verzekeringen, enzovoort. Ik zit in een diep gat.’

Juist daardoor zijn de coronacrisis en de lockdown extra zwaar voor de alleenstaande moeder. ‘Voor mijn werk moet ik vanuit huis werken, maar om de haverklap is er een klasgenootje van Malti ziek, en moet de hele klas weer in quarantaine en zit zij weer thuis, terwijl ik moet werken. Die onrust, hè? En die energie die dat allemaal kost.’

Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes voor het gezin. Het plezier dat Malti heeft op voetbal, de betrokkenheid van haar moeder bij het voetbal – ‘ik ben voetbaltrainer’ – en Het Fort. ‘Ze leert daar vaardigheden die ze nodig heeft voor de toekomst en ze gaat er graag naar toe. Ik ben er blij mee.’

De namen zijn gefingeerd en bij THDV bekend. Het meisje op de foto is niet Malti.

Teksten: THDV • Beeld: Ruben Timman & Pixaby • Iconen: Flaticon.com

GASTVRIJHEID

Gastvrijheid tonen en gerechtigheid brengen

.

De Shelter is de naam van onze twee hostels in Amsterdam. Het is een thuis waar mensen van over de hele wereld elkaar ontmoeten.

Al sinds 1971 zijn de hostels ons thuis, dat we graag met onze gasten willen delen. We willen een plek zijn om nieuwe mensen te ontmoeten, een schuilplaats om rust te vinden. En we houden ervan om verhalen uit te wisselen: van persoonlijke levensverhalen tot verhalen van God.

Shelter Hostels. Goed doen terwijl je slaapt in in Amsterdam.

‘The experiences, the acts of God, the people, the lessons, the joy. None of this will ever leave my heart.  It truely is a blessed ministry’

George (38) uit Amerika deed een diaconaal jaar in Shelter City

Shelter Hostel Amsterdam – ontwikkelingen 2020

.

Vanwege corona, sloot de Shelter Jordan op 17 maart tot 13 mei en daarna weer op 1 december. De Shelter City sloot op 21 maart en bleef de rest van het jaar gesloten.

In maart werden dertig vrijwilligers naar huis gestuurd en toen het Shelter Jordan in mei weer openging, namen de managers alle dagelijkse taken van het hostel op zich.

In de zomer vulde het Shelter Jordan zich weer met gasten volgens alle maatregels van de overheid. Maar eind augustus stopte het weer vanwege reisrestricties. Wel waren er andere gasten, onder meer via de Regenbooggroep, zoals economisch daklozen.

Helaas had corona zo’n enorme impact op het toerisme, dat in december de meeste werknemers van de Shelter werden ontslagen en drie werknemers overbleven om het DNA van de Shelter te behouden.

SHELTER HOSTELS

GASTVRIJHEID 2020 IN CIJFERS

9.657

overnachtingen
waren er in de Shelter City zoals
cliënten van de Regenboogroep en economisch daklozen

9.028

overnachtingen
waren er in de Shelter Jordan zoals
cliënten van de Regenboogroep en economisch daklozen

50

jaar
bestond de Shelter in 2020.

Een mijlpaal in een bijzonder jaar!

Temidden van de chaos en onzekerheid in de wereld om ons heen door corona, was God nog steeds aanwezig in de Shelter.

De alphacursussen en het avondgebed liepen nog tot de dag van sluiting.

De gesprekken rond de tafel brachten mensen bij elkaar.

We ontmoetten elkaar en God dagelijks, temidden van alles wat er om ons heen gebeurde. En dat is echte vrijheid.

‘Ons hart is bij jullie allemaal in deze moeilijke tijd van moeilijke keuzes’

.

Gary en Sharon lazen vanuit Canada ‘met grote droefheid’ dat de Shelters op in 2020 grotendeels gesloten zijn door de coronacrisis. Precies vijftig jaar geleden waren een van de eerste medewerkers, in 1971. 

‘Het jaar 1971 blijft voor mij een bijzonder jaar. Ik was dat jaar tot levend geloof gekomen en getrouwd. Met mijn kersverse bruid Sharon zou ik liftend door Europa trekken. Maar God had iets veel beters in gedachten. Toen ik in het International Student Office in Londen stond, waar we onze International Student Card gingen halen, zag ik een kleine brochure van de Shelter (heette toen Eben Haëzer, red) op de toonbank liggen. Ik pakte het op en bestudeerde het terwijl we op onze beurt wachtten. Toen ik naar de balie liep, keek de vrouw aan de andere kant me recht in de ogen en zei: “Daar moet je heen.” Ik wist dat dit de Heilige Geest was die tot mij sprak. Twee dagen later stonden we in de deuropening van het hostel. Het personeel had nog diezelfde ochtend gebeden dat God iemand zou sturen om te helpen met het drukke zomerseizoen. God had ‘geantwoord voordat ze riepen’, zoals we ook tegenkomen in Jesaja 65:24.

En zo brachten we het eerste deel van onze huwelijksreis door in aparte slaapzalen! Het lukte ons om de volgende dagen naar een kamer op de tweede verdieping te verhuizen waardoor we – met een matras op de vloer – samen konden slapen. Wat hielden we van Amsterdam en de mensen van Eben Haëzer, die hun armen, hun hart en hun huis voor ons openden en ons zo vriendelijk behandelden en ons meehielpen om een tweedehands fiets te kopen.

Spijkerbroek

De bediening van het hostel stond in 1971 nog in de kinderschoenen. De eerste manager was Marijn Heijnen, die een succesvol kledingbedrijf had opgegeven in reactie op de oproep om het hostel op te richten en te beheren. Toen we aankwamen, droeg hij nog steeds een pak naar het hostel! We beschouwden het als onze eerste opdracht om hem een ​​spijkerbroek aan te trekken. Hoewel mijn vrouw en ik een ander idee hadden van een huwelijksreis, was het een geweldige tijd van werken, bedienen en vooral ook groeien bij Eben Haëzer. 

Volkswagenbusje

Drie weken voordat we weer terug zouden vliegen naar Canada, kwam God kwam ook met een speciale verrassing. Hij legde het in  het hart van de assistent-manager Ian McGowan om een ​​oud VW-busje voor ons te kopen. Op die manier konden we alsnog iets zien van Europa. We verlieten Amsterdam met een volle lading kostbare tieners en wisselden onderweg jonge lifters uit, helemaal van Noorwegen tot Venetië. We zagen delen van Europa waar we nooit van hadden gedroomd! We keerden via Calais terug naar Amsterdam, waar we een Canadese zendeling uit Zuid-Frankrijk op weg naar Engeland – nog een speciale afspraak van God – afleverden in Amsterdam voor wederverkoop met een nieuwe vriend voordat we naar huis vlogen. Is God niet geweldig?

Bedenk goed dat dezelfde Geest, die toen door ons heen werkte in 1971 tot het einde getrouw door jullie en anderen zal blijven werken. Jezus, onze dierbare Redder, is gisteren, vandaag en morgen dezelfde. Ons hart is bij jullie allemaal in deze moeilijke tijd van moeilijke keuzes. We danken voor de vele jaren van Gods trouw in Zijn bediening door ons heen aan talloze anderen die door die gezegende deuren van de Shelters zijn gegaan. We vertrouwen met jullie erop dat dit slechts een tijd van sabbatsrust is in dit jubeljaar – een tijd om een ​​stap terug te doen van drukke bediening en ons opnieuw te concentreren en te vernieuwen. 

Virus egocentrisme

De hemel weet dat er een veel groter virus in de wereld is dan het coronavirus: het virus van totale egocentrisme dat we allemaal in Adam hebben opgelopen. Een virus dat op het punt staat op hol te slaan naarmate de zaken ons meer en meer ontglippen. Maar er is een remedie. De wereld stelt grote hoop in vaccins, maar wij hebben de enige remedie en het tegengif voor het echte virus: Christus in ons, Hij is de hoop op glorie (Kol. 1:27). Al vijftig jaar getuigen jullie daarvan in de Shelters. Ik bid dat God jullie versterkt en bemoedigd met visie en doel, zodat jullie kunnen doorgaan. Eventueel met een pauze voor verkwikking en vernieuwing van de Heilige Geest – tot de terugkeer van Jezus. God zegene en bewaar jullie allemaal. Veel liefde in Christus,

Gary en Sharon

 

WE DOEN HET SAMEN


 

Samenvatting 2020 van THDV:

Veel hulpvragen en veel donaties

 

Toen de coronacrisis in maart van dit jaar uitbrak, werd THDV overspoeld door hulpvragen.

 We richtten meteen het THDV Noodfonds op, zodat we zeker wisten dat we hulp konden blijven geven aan iedereen die dit zo hard nodig had. We deelden hun verhalen en vroegen om jullie steun. En die steun kwam.

We zijn overweldigd door de enorme bereidheid om te helpen, te geven en te bidden. In totaal kwam er maar liefst € 1.087.260,18 euro binnen, een groot deel ontvingen we tijdens de kerstviering met Trinity, Elise Mannah en Samuel Lee. De viering was een co-productie met Groot Nieuws Radio. Dank voor het vertrouwen en dank voor het zien van onze kwetsbare medemensen in Nederland!

THDV. Wie zie jij?

CAMPAGNES & EVENEMENTEN

THDV Noodfonds

Dankzij gulle giften aan het noodfonds konden we direct noodhulp inzetten. Dit resulteerde onder meer in voedselpakketten voor prostituees, warme maaltijden voor dak- en thuislozen en Sammy-tasjes (foto) voor kinderen uit sociaal economisch kwetsbare gezinnen.

E- book SK

Zeven verhalen van vrouwen die hulp kregen bij Scharlaken Koord werden in een e-book gebundeld en aangevuld met een gedicht, bijbelstudie en poster van Marjolein Creations (foto). Het digitale pakket werd ruim 100 keer aangevraagd.

Shelter Experience

In de zomer is de Shelter Experience opgezet; een coronaproof weekend weg voor gezinnen in de Shelter. Naast een mooi programma in Amsterdam werden ze meegenomen in het verhaal van THDV en de verhalen van onze doelgroepen. Ruim 40 gezinnen maakten gebruik van de Shelter Experience.

Actieweek Sikkenberg

De laatste week van de zomervakantie was THDV aanwezig voor een actieweek op de (overvolle) camping De Sikkenberg. De ruim 350 bezoekers maakten een week lang kennis met ons werk. Dit bestond uit een preek, vijf dagopeningen en dagsluitingen, een vrouwenmiddag en een jongerenactiviteit.

Genoegweek

In de laatste week van oktober was het tijd voor De Genoegweek; een week lang rondkomen van 40 euro om te ervaren hoe het is om in armoede te leven. Honderden mensen delen mee. Dit was vooral een digitale campagne (zie foto van promofilmpje) met veel reacties op onze socials, portretten van mensen in armoede, opiniestukken en columns.

Kerstactie

De hele maand december stond in het teken van de daklozenopvang. In december werd het THDV Kerstfeest digitaal en via Groot Nieuws radio uitgezonden.  Samen met de band Trinity, Het daklozenkoor, de THDV muziekband en onze eigen verhalenverteller maakten we er een feestje van. De reacties waren zeer positief. De actie heeft in totaal rond de 330.000 euro opgeleverd plus een groot nieuw bereik. 

Zakelijk netwerk

Helaas zijn de evenementen en de betekeniswandelingen die gepland stonden geannuleerd in verband met de coronaregels. Wel is er via de email contact onderhouden met het zaken netwerk en hebben zij ook (financieel) veel bijgedragen aan het noodfonds en andere acties.

Externe media

In de coronaperiode hebben we veel externe publicaties gehad dit jaar in bijvoorbeeld EO/Eva, Jente, Zij & Zeeuws, Groot Nieuws Radio, ND, RD en andere media.

GIFTEN & DONATIES

GEEFGEDRAG DONATEURS 2020 IN CIJFERS

€ 1.087.260,18

ontvingen we aan giften
in 2019 was dat € 820.557
een groei van ruim 28%

750

voedselpakketten voor prostituees

hebben we uitgedeeld
tijdens de eerste lockdown

€ 103.640,83

ontvingen we aan giften

via het THDV-Noodfonds dat we hebben

opgericht tijdens de eerste lockdown

272

Sammy-tasjes voor kinderen
in armoede deelden we uit
met fruit, spelletjes en opdrachten

2.194

online donaties
ontvingen we in 2020
met name tijdens de  kerstviering

100

bemoedigingspakketten

voor verslaafden deelden we uit

tijdens de eerste lockdown

€ 190.021,90

ontvingen we van kerken

de giften zijn € 50.000 euro

hoger dan in 2019

2.850

supermarktbonnen deelden we uit

voornamelijk aan sekswerkers

en gezinnen in armoede

55

warme maaltijden per dag

serveerden we uit aan dak-

en thuislozen in Amsterdam

Giften en donaties – ontwikkelingen 2020

.

Wij zijn bijzonder dankbaar voor de giften en donaties die in 2020 zijn gegeven voor het werk onder daklozen, kinderen in armoede, verslaafden en prostituees. Ten opzichte van 2019 hebben we 28% meer inkomsten ontvangen. Dit was hard nodig maar het is ook gegeven door kerken, bedrijven en donateurs.

We zijn extra dankbaar dat dit deze extra giften juist nu zijn binnengekomen omdat we een groot deel van onze inkomsten van de hostels moesten missen. Door de maatregelen rondom corona waren onze hostels grotendeels dicht in 2020 waardoor we veel geld moesten missen wat normaal wordt geïnvesteerd in de projecten. Maar ook nu zien we dat God voorziet! Ruim 30% extra inkomsten is niet gewoon voor een organisatie als de onze, we zien hierin de zegen van God om door te kunnen gaan in de zorg voor mensen in kwetsbare situaties. 

Niet alleen het aantal giften lag hoger maar ook de gemiddelde gift nam toe. De giften van kerken lagen ruim 50.000 euro hoger dan in 2019 en van particuliere gevers zelfs ruim 186.000 euro. 

Daar waar nodig
De meeste giften werden gegeven onder vermelding van ‘daar waar nodig’. We zijn blij en dankbaar voor dit grote vertrouwen van onze donateurs om het geld te besteden waar het op dat moment het meest nodig was. Daarnaast ontvingen we de meeste gerichte giften voor Scharlaken Koord, Het Fort en Waypoint.

We zien ook dat steeds meer mensen onze online donatie mogelijkheden gebruiken. In 2020 is 2.194 keer online gedoneerd. We zijn daar erg blij mee omdat de verwerkingskosten voor online donaties laag liggen en daarmee meer direct bij het project terecht komt.

Online kerstviering
In 2020 werden we gedwongen de kerstviering voor het eerst sinds 1855 online te vieren. Dat was een flinke tegenvaller. En wie ooit een kerstviering in de Noorderkerk heeft meegemaakt weet waarom. De sfeer in de kerk, de samenhorigheid en verbinding met elkaar is online moeilijk over te dragen. Toch werden we ook hier blij verrast. Het aantal reacties van de ruim 18.000 mensen die de viering rechtstreeks hebben meegemaakt of via Groot Nieuws Radio heeft gehoord, was overweldigend. En ook de digitale collecte voor ons project onder daklozen kende een ongekend resultaat: ruim 15.000 euro werd direct gegeven. Dit is nooit eerder gebeurd in de geschiedenis van THDV. 

Wij danken iedereen die in welke vorm dan ook heeft bijgedragen aan het werk wat we samen konden doen in 2020. We bidden en vertrouwen dat dit mooie en belangrijke werk zijn vervolg mag vinden in 2021.

CORPERATE COMMUNICATIE 2020

Communicatie meer online

.

Door omstandigheden verschuift de communicatie met onze (potentiële) achterban geheel naar online. We houden hen op de hoogte via nieuwsberichten op de website, sociale media en onze digitale nieuwsbrief THDV Online. We kunnen onze werkwijze snel aanpassen en merken dat we via sociale media een grote groep nieuwe geïnteresseerden bereiken die zich graag met ons willen inzetten voor onze missie. 

Groei in online betrokkenheid

.

Het noodfonds loopt bijzonder goed. De communicatie rond dit fonds wordt volledig via online-communicatie opgezet. Deze boost in onze online-communicatie zorgt ervoor dat we voor ons magazine Zien een online vorm hebben bedenken waarbij de gedrukte vorm eenmaal per jaar een aanvulling is, in plaats van andersom. We hebben door onze duidelijke aanwezigheid op sociale media vorig jaar veel nieuwe volgers verwelkomt. 

facebook

2693

volgers op Facebook

een groei van + 394 volgers

instagram

1173

volgers op Instagram

een groei van + 311 volgers

6.000

ontvangers gedrukte nieuwsbrief Zien. 

756 mensen ontvangen online nieuwsbrief

€ 2.194

online donaties

een groei t.o.v. 2019

INTERNE ORGANISATIE


Focus

.

We hebben in de afgelopen jaren gewerkt aan eenheid en een scherpere focus. Zo hebben we de verschillende projecten gevraagd om te verwoorden wat de formule is en om de dienstenportefeuille in kaart te brengen.

Verder hebben we de kwaliteit van onze hulpverlening verhoogd. Dat hebben we gerealiseerd door meer ruimte te geven aan opleiding en door meer in te zetten op verslaglegging en professionalisering van processen. Verder hebben we diverse impact-metingen gehouden om aan te tonen dat onze manier van werken en onze unieke formules werken.

We hebben er ook voor gekozen om ons te focussen op vier doelgroepen :

  • Daklozen
  • Prostituees
  • Kinderen in armoede
  • Verslaafden

Daarnaast willen onze hostels sterk zijn in gastvrijheid voor jonge reizigers.

We zijn dit jaar gestopt met Different. Dit kwam door ziekte van de enige betaalde medewerker en doordat we de vereiste kwaliteit niet meer konden waarborgen rondom het ingewikkelde en kwetsbare thema homofilie. Ook hebben we aan het einde van 2020 camping De Sikkenberg verkocht aan de dochter van de beheerder.

Strategie en beleid
Met onze medewerkers hebben we ons beziggehouden met de vraag hoe de behoeften van onze cliënten, onze belofte en onze diensten bij elkaar passen. Met welke diensten moeten we dan stoppen en welke nieuwe diensten gaan we dan juist aanbieden? In de komende jaren worden de managers budgetverantwoordelijk en zullen we ze meer aanspreken op het realiseren van doelen. Ook zullen we ons de komende tijd sterk blijven inzetten voor het optimaliseren van interne processen.

We hebben ook een nieuw CRM-systeem. In het komende jaar zullen we ook overgaan naar een nieuw boekhoudprogramma en gaan we verantwoordingsprocessen en urenadministraties verbeteren. Deze processen zijn nodig omdat we zoveel mogelijk geld willen investeren in onze doelgroepen.

Corona
Door de coronacrisis hebben we de gestelde doelen voor 2020 lang niet allemaal kunnen halen. Onze nieuwe CFO, Martina van der Veen, was nog maar een maand aan het werk toen de coronacrisis begon. We moesten meteen aan het werk om de financiën op orden te houden. De begrotingen voor 2020 moesten meteen worden herzien. Na een eerste bezuinigingsronde hebben we de organisatie ingericht op noodhulp aan kwetsbare groepen. Ook het inrichten van de organisatie voor thuiswerken koste veel tijd en aandacht. De voortdurende ontwikkelingen rondom corona zorgden ervoor dat we de Shelters moesten sluiten en uiteindelijk hebben we veel personeelsleden die werkten bij de Shelters moeten ontslaan. Dat was een pijnlijk proces omdat we afscheid moesten nemen van betrokken medewerkers. We moesten alle zeilen bij zetten om de organisatie door de coronacrisis te loodsen. Door steun van het rijk en door steun van de achterban is dit goed gelukt.

Vlak voor de coronacrisis hadden we twee nieuwe managers aangenomen voor ons project waarin we kansarme kinderen helpen ‘Het Fort’. Ze hadden de opdracht om Het Fort uit te rollen naar tien steden. Ook dit plan heeft vertraging opgelopen omdat het ingewikkeld was om contacten te leggen met overheden en verantwoordelijke bestuurders. Gelukkig zijn we vanaf eind 2020 weer goed op gang gekomen en we hopen in 2021 de gestelde doelen te gaan realiseren.

‘De coronacrisis stelde ons voor grote uitdagingen
en bood ook nieuwe kansen’

Gert Hutten – CEO THDV

Mogelijkheden
De coronacrisis stelde ons voor grote uitdagingen en bood ook nieuwe kansen. Het thuiswerken was lastig, maar maakte ons ook flexibeler. Nu de Shelters dicht zijn moeten, we nadenken over de verbouwing van De Shelter City en ook over de vraag hoe we de verbinding tussen de Shelters en de rest van de organisatie kunnen versterken. Met de opbrengsten van De Shelters konden we een gedeelte van onze hulpverlening betalen. We gaan dat straks bij de heropening meer zichtbaar maken. Als je straks een kamer of een bed boekt, weet je dat je daarmee ons werk steunt. De Shelter wordt zichtbaar een Shelter met een hoger doel.

In de coronacrisis hebben we gezien hoe belangrijk ons werk voor dak- en thuislozen is. We willen daarom heel graag dit project versterken.

THDV is een social enterprise. Het geld dat we verdienen met ons vastgoed, onze hotels en de bedrijven steken we in de goede doelen. Omdat de hostels dicht waren, moesten we ook meer gebruik maken van fondsen en subsidies. Op de langere termijn hopen we de social enterprise structuur te versterken, maar voor de korte termijn moesten we opzoek naar nieuwe inkomstenbronnen.

We zijn heel blij dat we de derde partner zijn geworden van 4M. Vanaf 2021 gaan zij Muskathlons organiseren voor Scharlaken Koord. We willen met hen een beweging op gang brengen in Nederland tegen gedwongen prostitutie. Ook zijn we blij dat we partner werden van de winteractie van het Reformatorisch Dagblad (eind 2020 –tot begin 2021). Dit leverde ons maar liefst 287.567 euro op. Zo zijn we steeds opzoek naar nieuwe samenwerkingen en nieuwe geldstromen.

BESTUUR EN TOEZICHT


THDV is een landelijke organisatie met ongeveer tachtig medewerkers en rond de tweehonderdvijftig vrijwilligers.

We zijn een sociale onderneming. Onze twee hostels in hartje Amsterdam (de Shelters), onze bedrijven van de Waypointvestigingen en de inkomsten van ons vastgoed voorzien in 65 procent van de totale inkomsten. Voor 25 procent zijn wij afhankelijk van giften van particulieren, kerken, bedrijven en fondsen. De overige 10 procent komt onder andere uit subsidies.

Het Dienstencentrum staat aan de Nieuwe Keizersgracht 1a in Amsterdam. Hier worden administratie, personeelszaken en communicatie voor alle projecten centraal geregeld. De projecten zijn verspreid over heel Nederland.

THDV wordt aangestuurd door de Raad van bestuur (RvB) die bestaat uit Martina van der Veen (CFO) en Gert Hutten (CEO). De RvB vergadert eens in de twee weken met stafleden, de bestuurssecretaris en hoofd HRM. De managers van alle projecten en de staf hebben vijf keer per jaar een managementoverleg en één keer per jaar een management-tweedaagse.

Er is een Ondernemingsraad die geregeld overlegt met de directie en één keer per jaar met de raad van toezicht. We hebben een externe vertrouwenspersoon. De Raad van Toezicht bestaat uit zes mensen en komt tenminste vier keer per jaar samen om met de directie door te spreken over THDV.

Governance
Een gezonde opbouw van de organisatie is belangrijk. Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor en eigenaar van hun werk. Gedeelde verantwoordelijkheid en gedeeld leiderschap versterkt het saamhorigheidsgevoel en maakt de organisatie sterker. We blijven bouwen aan een sterke raad van bestuur, een sterk en verantwoordelijk managementoverleg, een sterke Raad van Toezicht en een goed gepositioneerde OR. Samen mogen we bouwen aan THDV. We zijn blij met onze deskundige Raad van Toezicht en met de adviezen die ze geven.

Bericht van de Raad van Toezicht

.

De Raad van Toezicht kijkt met gemengde gevoelens terug op het jaar 2020. Zoals bij zoveel organisaties heeft de corona-crisis ook bij ons diep ingegrepen.

Omdat de stroom van bezoekers van onze hostels in 2020 volledig is stilgevallen, moesten de activiteiten van de beide hostels worden gestaakt. Daardoor was in de loop van 2020 diep ingrijpen in de interne organisatie van de hostels onvermijdelijk, leidend tot afscheid van het grootste deel van het personeel en de vrijwilligers. Hoewel deze verstrekkende maatregelen, die ook voor het geheel van Tot Heil des Volks grote financiële gevolgen hadden, als zeer moeilijk werden ervaren, mag met dankbaarheid worden vastgesteld dat de organisatie over voldoende veerkracht bleek te beschikken om deze tegenslagen te verwerken. Anderzijds constateerden we dat de hulpvraag op vele fronten in 2020 sterk is toegenomen, waarmee de mogelijkheden voor Tot Heil des Volks om van betekenis te zijn juist zijn gestegen. Ook de bereidheid onder onze donateurs en sponsors om deze intensivering van de hulpverlening mogelijk te maken was verblijdend.  

De Raad van Toezicht van Tot Heil des Volks was in 2020 als volgt samengesteld:

Frank van der Duijn Schouten (voorzitter en lid remuneratiecommissie)

Judith de Gelder (lid remuneratiecommissie)

– Marion Verduijn (lid kwaliteit- en identiteitscommissie; vanaf december 2020) 

Gert Willem Kok (lid auditcommissie)

Tjitske Kuiper- de Haan (vice-voorzitter en lid kwaliteit- en identiteitscommissie)

Sjaak Lagerwerf (lid auditcommissie)

Jan Luursema (lid kwaliteit- en identiteitscommissie)

De grondhouding die de Raad van Toezicht hanteert bij de uitoefening van zijn taak is gebaseerd op vertrouwen en waardering. Daarbij acht de Raad het van wezenlijke betekenis in goede verbinding met de onderscheiden onderdelen van de organisatie te blijven staan. Dit uitgangspunt heeft in 2020 onder druk gestaan vanwege de beperkte mogelijkheden tot het afleggen van werkbezoeken en fysieke vergaderingen. Desondanks is via de digitale kanalen het contact tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur intensief geweest, mede vanwege de uitdagende omstandigheden waarmee de organisatie in 2020 werd geconfronteerd. De concentratie van de Raad lag daarmee in dit verslagjaar vooral op zijn rol als strategisch klankbord en adviseur voor de Raad van Bestuur.

De Raad vergaderde in 2020 op 12 maart (Nieuwe Keizersgracht), 17 juni (online), 8 oktober (online) en 10 december (online). Er waren vanwege de coronacrisis twee extra bijpraatsessies op 14 april en 7 mei (beiden online). Op 10 december voerde de Raad het jaarlijks overleg met de OR. De auditcommissie vergaderde voorafgaand aan de reguliere vergaderingen van de voltallige Raad. De agenda’s van de reguliere vergaderingen van de Raad omvatten in 2020 onder meer: de kwartaalrapportages van de Raad van Bestuur, huisvesting, samenwerkingsverbanden, opheffing van de stichting Different, identiteitsprofiel, jaarrekening 2020 en begroting 2021.

Per 1 maart 2020 zijn Tjitske Kuiper, Judith van Gelder en Sjaak Lagerwerf herbenoemd als lid van de RvT voor de duur van 4 jaar. Op 10 december is Marion Verduijn als nieuw lid tot de Raad van Toezicht toegetreden. Per 1 november is Marèns de Jong in dienst getreden als bestuurssecretaris. Zij zal ook de RvT ondersteunen. 

Algeheel oordeel

De Raad van Toezicht is van oordeel dat de Raad van Bestuur in 2020, in goede samenspraak met de medezeggenschap en de medewerkers, onder moeilijke omstandigheden, op overtuigende en verstaanbare wijze de opdracht van THDV ten uitvoer heeft gebracht. De Raad stelt met dankbaarheid vast dat THDV, ook bij intensivering van de hulpvraag, in staat blijkt invulling te geven aan haar roeping om met ‘Brood en Bijbel’ present te zijn te midden van kwetsbare mensen in onze Nederlandse samenleving. De Raad spreekt zijn grote waardering uit naar alle medewerkers, vrijwilligers, teamleiders en leden van de Raad van Bestuur, voor hun toewijding en inzet gedurende het afgelopen jaar.

Namens de Raad van Toezicht,

Frank van der Duijn Schouten, voorzitter

FINANCIËLE VERANTWOORDING


Geconsolideerde Balans 2020 van verbonden rechtspersonen THDV

31 december 202031 december 2019
Vaste activa
Immateriele vaste activa 119.302 159.922
Materiele vaste activa 2.378.066 2.932.215
2.497.368 3.092.137
Vlottende activa
Voorraden 13.400 9.888
Vorderingen en overlopende activa 765.453 417.155
778.853 427.043
Liquide Middelen 2.253.785 1.778.777
Totaal activa 5.530.006 - 5.297.957
Passiva
Reserves en fondsen 4.048.530 4.302.498
Voorzieningen 73.082 73.082
Kortlopende schulden 1.408.394 922.377
Totaal passiva 5.530.006 5.297.957

THDV is een koepelorganisatie waar de volgende stichtingen onderdeel van uitmaken:

Stichting Steun en Beheer Tot Heils des Volks te Amsterdam
Stichting Tot Heil des Volks te Amsterdam
Stichting The Shelter Youth Hostel Ministry te Amsterdam
Stichting Waypoint Urk te Urk
Stichting Waypoint Bunschoten te Spakenburg-Bunschoten
Stichting De Bewaarschool te Amsterdam
Stichting Different Nederlang te Amsterdam
Stichting De Sikkenberg Ontwedde
Stichting Amsterdammers helpen Amsterdammers

Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2020

Realisatie 2020Begroting 2020Realisatie 2019
Baten
Baten uit giften 1.085.932 808.081 820.557
Baten uit fondsen en subsidies 999.010 1.029.945 576.282
Baten van verbonden organisatie zonder winststreven 928.668 2.870.571 3.127.308
Baten uit verhuuropbrengsten 182.129 160.185 142.597
Baten uit preventie en educatie 75.278 74.393
Baten bedrijven netwerk 5.350 27.530
Baten uit eigen bijdrage cliënten - - 3.488
Overige baten 189.521 - 33.969
Bijzondere baten 485.805 150.000 204.321
Totale Baten 3.951.692 5.018.782 5.010.444
Directe lasten
Inkopen van verbonden organisaties zonder winststreven 288.809 415.760 689.580
Bruto-resultaat 3.662.883 4.603.022 4.320.864
Lasten
Personeelinhuur en vrijwiligerskosten 2.797.380 3.314.205 3.004.938
Organisatiekosten 119.596 144.619 162.260
Huisvestingskosten 317.047 455.178 400.925
Communicatiekosten en promotiekosten 91.647 63.462 173.875
Kantoorkosten 30.205 25.962 40.749
ICT- en licentiekosten 92.094 111.827 120.448
Algemene kosten 214.842 220.624 157.550
Afschrijvingen 254.040 270.411 245.637
Totaal lasten 3.916.850 4.606.288 4.306.381
Financiele baten / lasten - -
Saldo -253.968 -3.266 14.484

De bezolding van de directie bedroeg € 223.258 inclusief pensioen en sociale lasten.